เมืองแพร่แห่ระเบิด

ที่มาเมืองแพร่แห่ระเบิด

หลายๆคนคงเคยได้ยิน คำล้อเลียน คนแพร่ว่า “คนแป้แห่ระเบิด”

วันนี้เรามาดูกันครับว่า แท้จริงแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไร

เรื่องนี้ได้มีผู้ศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังเลยครับโดยศึกษาอ้างอิงเรื่องราวถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เลยทีเดียวคุณ สุรินทร์ โสภารัตนานันท์ อดีตเสรีไทย รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกหลายท่าน ได้แก่
1 พระสมุห์สากล อติพัทโธ เจ้าอาวาสวัดแม่ลานเหนือ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
2 นายสม ไชยแก้ว บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
3 นายสมาน หมื่นขัน บ้านเลขที่ 92/6 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เรื่องมีอยู่ว่า นายหลง มโนมูล ซึ่งเป็นคงานรถไฟ ที่สถานีแก่งหลวง เจอระเบิดที่ถูกทิ้งจากเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร ในภาระกิจ ทำลายสะพานรถไฟข้ามห้วยแม่ต้า เพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒
นายหลง จึงได้บอกนายสมาน หมื่นขัน

เมืองแพร่แห่ระเบิด
ภาพจาก http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000018246

นายหลง : เฮ้ยยย!!สู..ตะกี้ปะแก่นหยังบ่หู้ใหญไบ้ใหญ่ง่าวววววว
นายสมาน : ไหนๆๆมันอยู่ตางไดปาไปผ่อจิ่มมมมม
นายสมาน : ป๊าดดดดดโท๊ะ!แก่นไบ้แก่นง่าววว…บ่เกยหันกำเตื่อ…ผ่อหยังกับแก่นใะหนุนยักษ์ เอาไปคนเดียวจิแป้นิ ป๊ะๆๆเอาจ่วยกันขุดเอาไปหื่อคนตางบ้านผ่อกำดุ

นายสมาน หมื่นขันได้ตามนายหลง มโนมูล ไปดูระเบิด และได้ขอความช่วยเหลือจากคนงานรถไฟที่สถานีรถไฟแก่งหลวงและสถานี้ใกล้ๆ ได้แก่ นายชุ่ม ขันแก้ว นายชัยวัฒน์ พึ่งพอง นายพินิจ สุทธิสุข นายย้าย ปัญญาทอง ให้มาช่วยกันขุดขึ้นและทำการถอดชนวนแล้วใช้เลื่อยตัดเหล็กตัดส่วนหางของลูกระเบิดควักเอาดินระเบิดที่บรรจุอยู่ภายในออก และช่วยกันหามขึ้นล้อ(เกวียน)
หลังจากที่นำออกจากหลุมแล้วถอดชนวน ตัดส่วนหาง ควักเอาดินระเบิดออก จำได้นำไปพักไว้ที่บ้านแม่ลู่ ตำบลบ้านปิน หลังจากนั้นนายหลง มโนมูล ได้นำเหล็กที่เอาชนวนและทุกอย่างออกแล้วลากออกจากบ้านแม่ลู่ เพื่อนำไปวัดแม่ลานเหนือ ตำบลห้วยอ้อ ในระหว่างที่ลากผ่านหมู่บ้าน ชาวบ้านที่ทราบข่าวพากันออกมาดูทั้งหมู่บ้าน ด้วยความสงสัย และเดินตามเป็นขบวนยาว จนมาถึงวัด
เมื่อวัดทราบข่าว จึงออกมาต้อนรับพร้อมวงฆ้อง กลองยาว ขยวนที่แห่กันมาจึงเคลื่นขบวนเข้าวัดเพื่อทำพิธีถวายให้เป็นสมบัติของวัด เพื่อใช้เป็นระฆังของวัดจนถึงปัจจุบัน….

ระเบิดลูกที่ 2 นำไปถบายที่วัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ ส่วนระเบิดลูกที่ 3 นายบุญมา อินปันดี ใช้ช้างลากขึ้นมาจากห้วยแม่ต้า ขึ้นเกวียน ลากไปถวายที่วัดนาตุ้ม ตำบลบ่อเหล็กลอง

Image
ภาพจาก http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000136047

ปัจจุบัน ระเบิดลูกที่ 1 เก็บไว้ที่วัดแม่ลานเหนือ ตำบลห้วยอ้อ ลูกที่ 2 เก็บไว้ที่วัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ และลูกสุดท้ายเก็บไว้ี่วัดนาตุ้ม ตำบลบ่อเหล็กลอง จนถึงปัจจุบัน

Comments

comments