ไตวายเรื้อรัง

โรคไตวายเรื้อรัง Chronic renal failure (CRF)

ร่างกายของเรานั้นมีกลไกในการขับของเสียออกมาได้หลายทางนะคะ หนึ่งในนั้นก็คือทางปัสสาวะ โดยการทำหน้าที่ของไตในการกรองของเสียออกมา แต่เมื่อใดที่ไตไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ ก็จะทำให้เกิดภาวะเสียสมดุลในร่างกาย เกิดจากอาการที่เรียกว่า “ไตวาย”ซึ่งเกิดขึ้นได้อย่าง“เฉียบพลัน”และ“เรื้อรัง”ด้วยนะคะ

ไตๆวาย

 

อวัยวะที่เรียกว่า“ไต”นั้นจะอยู่เป็นคู่บริเวณด้านหลังข้างกระดูกไขสันหลังทั้งสองข้าง ซึ่งหน้าที่ของมันคือกรองเลือด นั่นคือเมื่อร่างกายเราได้รับสารอาหารก็จะปล่อยของเสียออกมาทางเลือด แล้วเลือดเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปกรองที่ไตเพื่อเอาเลือดที่ดีเข้าไปในร่างกายแล้วขับเอาของเสียออกไปทางปัสวะ “โรคไตวาย” เกิดจาการที่ไตไม่สามารถขับน้ำหรือของเสียออกจากร่างกายได้ ทำให้ร่างกายขาดการสมดุล การก่อตัวของโรคไตวายนี้มักก่อนตัวไปอย่างช้าๆ โดยมีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตวายเป็นส่วนใหญ่

สาเหตุของไตวายเรื้อรัง

สาเหตุจากโรคเบาหวานและความดันโลหิต ส่วนใหญ่เกิดจากคนไข้มีโรคประจำตัวอยู่แล้วที่กระทบไต พบบ่อยที่สุดจากการเป็นเบาหวานประมาณ 40-60%   อีกประมาณ 15-20% เกิดจากความดันโลหิตสูง ถ้าการรักษาเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงไม่ต่อเนื่องหรือรักษาไม่ดีก็จะมากระทบต่อไต ทำให้เกิดไตเสื่อม ไตวายได้

สาเหตุจากพฤติกรรมการกินยาติดต่อกันเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะยาที่มีพิษต่อไต ยาที่ซื้อกันเอง ยาสมุนไพรต่างๆทุกชนิด ซึ่งยาเหล่านี้ถ้ากินเป็นชั่วครั้งชั่วคราวไม่เป็นไร แต่ถ้าต้องกินเป็นเวลานานๆก็ควรปรึกษาหมอก่อน

สาเหตุจากโรคเก๊าซ์ คือโรคที่ปวดข้อ เกิดจากข้ออักเสบบริเวณเท้า ถ้ารักษาต่อเนื่องก็จะไม่เกิดโรคไต แต่ถ้าไม่รักษา หรือกินยาไม่ถูกต้อง กินยาไม่ต่อเนื่องก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคไตได้

สาเหตุจากโรคทางกรรมพันธุ์ เช่นโรคถุงน้ำในไต ถ้าหากว่าพ่อแม่เป็นโรคถุงน้ำในไต ลูกก็อาจจะเป็นถุงน้ำในไตได้แล้วเป็นสาเหตุนำไปสู่การเป็นไตวายได้

สาเหตุจากภูมิต้านทานร่างกาย โรคที่เกิดจากคนอายุน้อยๆ ส่วนใหญ่จะเป็นโรคไตอักเสบ เช่นภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตัวเอง เพราะปกติภูมิต้านทานมีหน้าที่ป้องกันเชื้อโรค ในกรณีที่ภูมิต้านทานมากผิดปกติ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระตุ้นบางอย่าง หรือว่าได้รับการติดเชื้อ จะไปทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อในไต ทำให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อในไตแล้วเกิดไตวายได้

ไตวาย.สาระเร็ว

ลักษณะอาการ ช่วงแรกของการเกิดแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการ แต่ต่อมาจะมีอาการคลื่นไส้ อ่อนเพลีย สะอึกบ่อยๆ คันทั่วร่างกาย เมื่ออาการเป็นมากขึ้นผู้ป่วยจะมีอาการเลือดออกง่าย ซีด บวม ซึมลงจนหมดสติ ชัก และเสียชีวิตได้ในที่สุด

วิธีการป้องกัน  เน้นไปที่การควบคุมป้องกันไม่ให้ไตเสียเร็วขึ้น โดยผู้ป่วยควรจำกัดอาหารบางอย่าง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเค็ม ลดอาหารประเภทฟ๊าดฟู๊ด ออกกำลังกายเป็นประจำ พร้อมทั้งดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคประจำตัวต่างๆให้ถูกวิธี และควรตรวจสุขภาพประจำ

 

โรคนี้เป็นโรคที่บั่นทอนทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ และทุนทรัพย์ เพราะการรักษามักจะทำให้เสียเงินทองจำนวนมาก ที่สำคัญทำให้ผู้ป่วยมักจะท้อแท้ สิ้นหวัง หมดกำลังใจเพราะว่ากันว่าโรคนี้หนทางเดียวคือนำไปสู่การเสียชีวิต  แต่ถ้าเรารู้จักวิธีที่จะป้องกันดูแลรักษาไตก็จะสามารถหลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะก่อให้เกิดโรคไตวายได้นะคะ

 

 

Comments

comments