6 อาการเสี่ยง โรคปอดบวม

โรคปอดบวม

ในระหว่างช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงฤดูฝนที่มักจะมาพร้อมกับโรคร้ายซึ่งเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่อาจทำร้ายสุขภาพร่างกายเราได้นั่นก็คือ”โรคปอดบวม” โดยจะพบได้มากกลุ่มเสี่ยง ซึ่งได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำต้องระวังไม่ให้เจ็บป่วย และควรรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคนี้นับได้ว่าเป็นโรคอันตรายอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตเด็กทั่วโลกอันดับหนึ่งเลยทีเดียว

ปอดๆ

โรคปอดบวมเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดการอักเสบบริเวณเนื้อปอดและหลอดลม ส่งผลให้การทำงานของปอดลดลง ทำให้ผู้ป่วยเหนื่อยหอบ และเกิดภาวะขาดออกซิเจน ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสหลายชนิด โดยผู้ป่วยจะมีไข้ ไอ มีเสมหะมาก หายใจเร็ว หอบ เหนื่อย ในเด็กเล็กพบหายใจเร็วกว่าปกติ หากปอดบวมรุนแรงอาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลว จนถึงขั้นเกิดภาวะขาดออกซิเจน ติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิตในที่สุด

ลักษณะอาการ

1. น้ำมูกไหล น้ำตาไหล

2. จาม คัดจมูก

3. มีไข้สูง หนาวสั่น

4. ไอ้แห้งๆ มีเสมหะเหนียว

5. มีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วย

6. เล็บมือ เล็บเท้า ริมฝีปากซีด หรือเขียวคล้ำ

»»หากมีอาการไข้ หนาวสั่นเกิน 3 วัน มีอาการไออย่างรุนแรง มีเสมหะปนเลือด ต้องรีบพบแพทย์ด่วยเพื่อรับการรักษาทันที

lung infection
lung infection

การป้องกันโรคปอดบวม  

⇒ต้องดูแลสุขภาพไม่ให้เป็นโรคทางเดินหายใจ

⇒ ล้างมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่

⇒พักผ่อนให้เพียงพอ

⇒หลีกเลี่ยงการคลุกคลีอยู่กับผู้ป่วย

⇒อยู่ในที่ๆอากาศถ่ายเทสะดวกและไม่ไปในที่แออัดโดยไม่จำเป็น

***ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่บริการกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังต่างๆ เช่น หอบหืด หัวใจ ไตวาย เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด  โดยสามารถเข้ารับบริการฟรีได้ที่กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมได้ทุกประเทศ***

Comments

comments