6วิธี หลีกเลี่ยง โรคเริม

โรคเริม

เริมเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีอยู่ 2 ชนิดคือ

1.เฮอร์ปีซิมเพลกซ์ Herpes simples virus (SHV-1) มักเกิดบริเวณปากและผิวหนังเนือสะดือขึ้นไป จะพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

เป็นเริมที่ปาก

2.เฮอร์ปิซิมเพลกซ์ Herpes simples virus (SHV-2) มักเกิดอาการในบริเวณอวัยวะเพศ และติดต่อโดยเพศสัมพันธ์

เริมอวัยวะเพศ

 

คนส่วนใหญ่มักติดโรคเริมทั้งสองชนิดจากการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการจูบ การมีเพศสัมพันธ์ หรือว่าการใช้สิ่งของร่วมกัน โดยเชื้อไวรัสดังกล่าวมีอายุฟักตัว 2-20 วัน โดยที่คนส่วนใหญ่ประมาณ 80-90% เคยได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้มาแล้วเพียงแต่มันจะไม่แสดงตัวออกมา แต่เมื่อใดที่ร่างกายตกอยู่ในสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการแสดงตัวออกมาเราจึงจะพบเจ้าไวรัสชนิดนี้ เช่นภาวะที่ร่างกายอ่อนแอ เป็นต้น

อาการ

ลักษณะอาการแบ่งได้หลายระยะ เริ่มจากรู้สึกคันบริเวณแผล จากนั้นจะมีผื่นแล้วกลายเป็นตุ่มน้ำใส ซึ่งภายหลังรวมตัวกันบริเวณผิวหนังภายใน 1-2 วัน จากนั้นตุ่มน้ำใสจะแตกออกแล้วตกสะเก็ด ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนรักษาโรคนี้ได้เด็ดขาด โดยแพทย์จะรักษาตามอาการ โดยเมื่อหายดีแล้วเชื้อไวรัสอาจจะยังหลบซ่อนอยู่ภายในปมประสาท ซึ่งยาไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปทำร้ายได้ เรียกว่าระยะพักหรือหลบซ่อนตัว เมื่อผู้ป่วยมีภาวะร่างกายลดต่ำลง เชื้อจะย้อนแนวประสาทกลับมาแสดงอาการได้อีก

สาเหตุ 

⇒พักผ่อนไม่เพียงพอ

⇒ความเครียด

⇒ภาวะช่วงมีประจำเดือน

⇒ภูมิคุ้มกันต่ำจากการเจ็บป่วยต่างๆ

⇒ขาดสารอาหาร

เริม
ภาพจาก http://www.medicthai.com

การรักษา

โดยทั่วไปโรคเริมสามารถหายเองได้โดยไม่ต้องรักษา โดยทั่วไปจะใช้ยาทาเพื่อบรรเทาอาการภายนอก การใช้ยาต้านไวรัสไม่ได้ช่วยให้หายขาด เพียงแต่ช่วยลดความรุนแรงของโรคเท่านั้น เว้นแต่ผู้ที่เพิ่งแสดงอาการ หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรได้รับยาต้านไวรัสเฉพาะโรคร่วมกับยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เสียชีวิตได้

การหลีกเลี่ยง

⇒พยายามพักผ่อนให้เพียงพอ

⇒ลดภาวะความเครียดในชีวิตประจำวัน

⇒ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง

⇒หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเริม

⇒กินผักผลไม้ และอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

⇒ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน

 

ในปัจจุบันนี้ยังคงไม่มียาอะไรที่ทำให้โรคเริมนี้หายขาด ถึงแม้ว่าจะมียาต้านไวรัสเริมที่มีประสิทธิภาพสูง และปัญหาของโรคเริมคือมักจะเกิดซ้ำขึ้นบ่อยๆ ทำให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย รู้สึกไม่มั่นใจและทำให้เสียบุคลิกภาพ ดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงสาเหตุการเกิดของโรคเริม ง่ายๆโดยการพยายามดูแลรักษาสุขภาพของตัวเราเองให้แข็งแรงอยู่เสมอๆ ไม่สัมผัสหรือใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเริมนะคะ

 

Comments

comments