เฝ้าระวังภัย โรคไข้เลือดออกในหน้าฝน

5 วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย สาเหตุสำคัญของโรคไข้เลือดออก

“โรคไข้เลือดออก” เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า เดงกี่ (Dengue virus)โดยมียุงลาย” เป็นพาหะนำเชื้อ มีแหล่งเพาะพันธุในแอ่งน้ำ หรือภาชนะใส่น้ำต่างๆ ที่ใสสะอาดและนิ่ง เช่นกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ แจกันดอกไม้ จานรองขาตู้กับข้าว โอ่งน้ำกิน-น้ำใช้ บ่อซีเมนต์ อ่างบัว

ยุงลาย

ยุงลายจะวางไข่ในทุกช่วงฤดู โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ในแต่ละครั้งยุงลายจะวางไข่เป็นจำนวนมาก 50-100 ฟอง และมีช่วงการเจริญเติบโตเป็นยุงในช่วงระยะสั้น คือประมาณ 10 วัน โดยในช่วง 2-3 วันแรกไข่ยุงลายจะฟักตัวเป็นลูกน้ำ จากนั้น 4-5 วันลูกน้ำจะกลายเป็นลูกน้ำตัวแก่หรือที่เรียกว่า ตัวโม่ง แล้วถ้าปล่อยเอาไว้ 1-2 วันตัวโม่งจะกลายเป็นยุงลายตัวเต็มวัย ซึ่งพร้อมจะบินออกไปกัดและดูดเลือดคน โดยยุงลายตัวเต็มวัยเพศเมียจะออกไปกัดและดูดเลือดคนในเวลากลางวัน และถ้าหากไปกัดคนที่มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกแล้ว เชื้อไวรัสไข้เลือดออกจะอาศัยอยู่ในตัวยุงลายตลอดอายุของยุงลาย คือประมาณ 5-60 วัน ซึ่งเมื่อยุงลายไปกัดคนปกติ เชื้อไวรัสที่อยู่ในตัวยุงลายก็จะเข้าไปสู่คนแล้วเกิดเป็นไข้เลือดออกต่อไป

»»อันตรายร้ายแรงของโรคไข้เลือดออกคือ หากรักษาไม่ทันอาจทำให้เสียชีวิตได้ 

กำจัดยุงลาย
ภาพจาก : http://www.mcot.net/site/content?id=557f86ddbe04707aac8b45e5#.Vd7IWPntmko

 

เพื่อช่วยกันไม่ให้เชื้อไวรัสไข้เลือดออกแพร่กระจายอีกต่อไป ทุกคนต้องช่วยกันกำจัดยุงลายไม่ให้แพ่พันธุอีกต่อไป โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย เพราะจะกำจัดได้ง่ายกว่ายุงลายตัวเต็มไวที่บินได้ โดยมี 5 วิธีดังนี้

(1) โดยการคว่ำ ฝัง  หรือเผาภาชนะที่สามารถขังน้ำได้ เช่นกะลา กระป๋อง ยางรถยนต์ โดยเราอาจจะนำยางรถยนต์มาดัดแปลงเป็นภาชนะใช้สอยอย่างอื่นได้ เช่นเก้าอี้ กระถางต้นไม้ เป็นต้น

(2) ต้องเปลี่ยนน้ำแจกันดอกไม้ ภาชนะรองตู้กับข้าวทุก 7 วัน หรือจะใส่เกลือ น้ำส้มสายชู ผงซักฟอกลงไปในภาชนะรองตู้กับข้าวด้วยก็ได้

(3) ปิดฝาภาชนะใส่น้ำกิน-น้ำใช้ให้มิดชิด

(4) ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในโอ่งน้ำใช้ทุก 3 เดือน

(5) ใส่ปลาหางนกยูงในอ่างบัว 

หยุดการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน เท่านี้ทุกคนในบ้านก็จะปลอดภัยจากลูกน้ำยุงลายแล้วล่ะค่ะ 

 

Comments

comments