โรคกลัวรู สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา

โรคกลัวรู สาเหตุและอาการ

โรคกลัวรู หรือที่ภาษาทางการแพทย์เรียกกันว่า “Trypophobia“ (ทริโปโฟเบีย) เป็นโรคที่เริ่มเป็นที่รู้จักเพราะมีผู้ทำการเผยแพร่ข้อมูลของโรคดังกล่าวทางอินเตอร์เน็ต โดยมีทั้งการตัดต่อรูปภาพเข้าไปด้วยรูปภาพที่น่าขยะแขยงซึ่งเป็นภาพของผิวหนังของมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นรูๆจำนวนมาก จนทำให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารเกิดการเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับโรคกลัวรูว่า ถ้าเกิดเป็นโรคกลัวรูขึ้นมาจะทำให้สภาพร่างกายหรือผิวหนังของคนที่เป็นโรค เป็นดังเช่นภาพอันน่าขยะแขยงที่ได้เผยแพร่เอาไว้ดังกล่าว ซึ่งเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก

โรคกลัวรู

สาเหตุของโรค

เกิดจากสภาพจิตใจที่กลัววัตถุที่มีรูทุกชนิดอย่างรุนแรง ถือได้ว่าเป็นเพราะสภาพที่ผิดปกติทางจิตใจ สาเหตุที่เป็นอาจเกิดได้จากการที่คนๆนั้นมีความหลังหรือประสบการณ์ที่ไม่สู้จะดีต่อวัตถุที่มีรู ทำให้สภาวะจิตใจเกิดการต่อต้านและเมื่อเจอซ้ำบ่อยๆ จิตใจก็ยิ่งมีปมมากขึ้น ประมาณว่ายิ่งคิดถึงจะยิ่งตอกย้ำความกลัวให้ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีก

อาการของโรค

คนที่เป็นโรคกลัวรูจะมีอาการ รู้สึกขยะแขยง รู้สึกวิตกกังวลในจิตใจ เมื่อได้มองสิ่งของหรือวัตถุอะไรก็ตามที่มีลักษณะเป็นรูๆ ในบางรายที่เป็นอาการหนักมากจนถึงขั้นเกิดการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องไส้ปั่นป่วน เป็นลมหมดสติจนถึงกับต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลไปเลยก็มี โดยมีการบันทึกไว้ว่า นางสาวสเตฟานี่ อินกาเมลส์ สาวชาวอังกฤษที่กลัวรูของขนมมัฟฟิ้นเพราะว่าผิวของขนมดังกล่าวมีลักษณะเป็นรู จนต้องส่งเธอไปให้แพทย์ทำการรักษาอาการกลัวที่เกิดขึ้นในที่สุด

วิธีการรักษา

การรักษาโรคกลัวรูอันมีสาเหตุแท้จริงของโรคมาจากสภาพจิตใจนั้น เมื่อสาเหตุเกิดจากจิตใจที่ผิดปกติ ก็ต้องย่อมแก้ไขและรักษาด้วยการปรับปรุงสภาพของจิตใจให้มีความเข้มแข็ง โดยต้องอาศัยการให้คำปรึกษาของจิตแพทย์เพื่อทำการรักษาอาการดังกล่าวให้มีอาการทุเลาลง อย่างน้อยๆเมื่อเห็นวัตถุที่มีรูก็ให้เหลือแต่ความรู้สึกที่ไม่ชอบเฉยๆแต่ไม่ถึงขนาดกับเกิดอาการช็อคอย่างรุนแรงเกิดขึ้น

สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคกลัวรูหรือโรคที่กลัวอะไรที่แปลกๆที่คนทั่วไปเขาไม่รู้สึกกลัวกัน อย่างเช่น กลัวลูกโป่ง กลัวผลไม้บางชนิด กลัวที่ต้องอยู่ในที่แคบๆ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เกิดจากจิตใจทั้งสิ้น ถ้าหากเราเพียงแต่มองให้เห็นถึงสัจธรรมที่ว่า ความกลัวต่อสิ่งใดๆดังกล่าวนั้น มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลก ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องน่ากลัวขนาดไหน มันก็เป็นของที่คู่กันกับโลก มีเกิดอยู่และดับไป ถือซะว่าอะไรมันจะเกิด มันก็ต้องเกิดตามวิถีทางของมันนั่นเอง

 

ภาพจาก http://www.belltreeforums.com/showthread.php?172528-Trypophobia-(dont-look-if-you-are-sensetive)

 

Comments

comments