อาการมือสั่น เกิดจากสาเหตุอะไร

 

อาการมือสั่น (Tremor syndromes)

Sometimes you need a hand to hold

โดยปกติแล้วเวลาที่เกิดอาการมือสั่น คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเกิดจากอาการของโรคพาร์คินสัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอการมือสั่นส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคพาร์คินสันเลย พากินสันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ป่วยที่มีอาการมือสั่น และจะมีลักษณะเฉพาะของโรคนี้อยู่

อาการมือสั่นแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อย่างไรบ้าง ?

โดยทั่วไปจะแบ่งการมือสั่นออกเป็น 3 อย่าง ได้แก่
1.สั่นขณะนั่งอยู่เฉยๆ อย่างเช่นขณะที่นั่งดูทีวี หรือนั่งทำงานโดยมืออีกข้างหนึ่งพักอยู่ แล้วเกิดอาการสั่น เรียกว่า อาการมือสั่นในขณะอยู่นิ่ง ซึ่งอาการนี้เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือไม่ได้สังเกตุ แต่คนรอบข้างสามารถมองเห็นได้

2.อาการมือสั่นในขณะที่ยกมือ เช่นในขณะที่เรายกมือหยิบของ หรือ ยกมือแบกางออกไปข้างหน้า แล้วเราจะเห็นอาการมือสั่น กรณีนี้เรียกว่า อาการมือสั่นในขณะยกมือต้านแรงโน้มถ่วง

3.อาการมือสั่นในขณะที่ทำกิจกรรม เช่นในขณะกินข้าว ตักอาการเข้าปาก ขณะเขียนหนังสือ หรือในขณะที่ใช้มือสนเข้มร้อยด้าย เป็นต้น เรียกว่าอาการมือสั่นในขณะที่ทำกิจกรรม

ลักษณะอาการมือสั่นจากโรคพาร์คินสัน (Parkinson) มีลักษณะอย่างไร ?

อาการมือสั่นในลักษณะของพาร์กินสัน คือเกิดจากการที่คนป่วยนั่งอยู่เฉยๆก็เป็น โดยส่วนใหญ่คนไข้มักไม่ค่อยสังเกตุเห็น และจะถูกสังเกตุจากคนไกล้ชิด และเมื่อคนป่วยรู้สึกตัวแล้ว อาการสั่นนั้นก็จะหายไป นี่คือลักษณะของอาการสั่นแบบพาร์กินสัน และจะพบไม่มากนัก

ส่วนใหญ่แล้วคนป่วยที่ไปพบแพทย์จากอาการมือสั่น จะเกิดจากการสั่นในขณะทำกิจกรรม แต่อาการเหล่านี้ไม่ใช่โรค แต่เกิดจากภาวะร่างกายบางอย่างกระตุ้นให้มือสั่น โดยสาเหตุมาจากได้หลายทางเช่น การดื่มสุรา การดื่มกาแฟ มีอาการตื่นเต้น ฤทธิ์ของยาบางชนิด หรือแม้กระทั่งอาการหิวข้าวเพราะสาเหตุเกิดจากน้ำตาลในเลือดต่ำ

นอกจากนี้อาการมือสั่นยังมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม (Essential Termor) เกิดจากอาการทำงานบกพร่องของสมองส่วนกล้ามเนื้อบางส่วนของร่างกาย กลุ่มนี้ถือว่าเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมาก่อน ซึ่งคนป่วยจะสามารถสังเกตุได้เองจากการอาการสั่นในขณะที่ทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิ เช่น การเขียนหนังสือ ถือแก้วน้ำ การตักอาหาร เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยจนเห็นได้ชัด และโรคนี้ไม่ได้มีอันตราย แต่จากการศึกษาจะพบกว่าเมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีอาการสั่นมากขึ้นเท่านั้นเอง

อย่างไรก็ตามทางที่ดีที่สุดหากเกิดอาการมือสั่น ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาให้ถูกต้องตามวิธี ไม่ควรไปซื้อยามารับประทานเองนะคะ

ขอบคุณรูปภาพจาก galleryhip.com 

Comments

comments