โรคโปลิโอเกิดจากอะไรและวิธีป้องกันที่ควรรู้

โปลิโอ(Poliomyelitis)

เป็นโรคที่พบส่วนใหญ่ในวันเด็กทำให้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเกิดเป็นความพิการตามมาได้ โดยเฉพาะบริเวณขา ซึ่งในปัจจุบันโรคโปลิโอ สามารถป้องกันได้แล้วด้วยวิธีการกินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในวัยเด็ก

โปลิโอ

สาเหตุของโรคโปลิโอ

โปลิโอเกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า Poliovirus โดยเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ทางการกิน โดยเชื้อไวรัสดังกล่าวจะเข้าไปเจริญเติบโตภายในส่วนของลำไส้ของผู้ป่วย จากนั้นเชื้อไวรัสดังกล่าวจะเข้าไปทำลายเส้นประสาทส่วนหลังที่เป็นส่วนที่มีหน้าที่คอยบังคับการทำงานของส่วนกล้ามเนื้อทำให้ประสาทส่วนนี้เสียไปนั่นเอง และเชื้อไวรัสจะถูกขับถ่ายออกมาจากร่างกายทางการถ่ายอุจจาระของผู้ป่วย ถ้าอุจจาระที่ถูกขับถ่ายออกมาอย่างไม่ถูกสุขลักษณะก็จะทำให้เชื้อไวรัสอาจแพร่กระจายได้ทางการการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อไวรัสดังกล่าวปะปนอยู่ด้วย ดังนั้นโรคโปลิโอจึงพบได้บ่อยในประเทศที่ยังด้อยการพัฒนาเนื่องจากการสาธารณะสุขยังขาดแคลนอยู่

อาการของโรคโปลิโอ

ระยะเริ่มต้นจะมีอาการคล้ายคนเป็นไข้หวัดธรรมดา คือ มีอาการปวดหัว ตัวร้อน น้ำมูกไหล แต่ต่อมาจะมีอาการหลังแข็งและคอแข็ง มีอาการปวดบริเวณขาและแขน ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลง ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นกับขาเพียงข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นไม่เป็นทีเดียวทั้งสองข้างในคราวเดียวกัน โดยมีระยะการฟักตัวของโรคใช้เวลาประมาณ 3-6 วัน นับตั้งแต่ได้รับเชื้อไวรัสโปลิโอเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นเมื่อเชื้อเข้าไปทำลายส่วนประสาทกล้ามเนื้อจึงทำให้กล้ามเนื้อพัฒนาได้ไม่เต็มที่เกิดการเจริญอย่างผิดรูปไป ผู้ป่วยจึงมีขาที่ลีบเล็ก

หยอดยา

การป้องกันโรคโปลิโอ

โรคโปลิโอแม้จะไม่มีวิธีรักษาเพราะถ้าเป็นโรคโปลิโอขึ้นมาแล้วมีเพียงการรักษาตามอาการเท่านั้น อย่างมากก็เพียงการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นสามารถใช้ขาเดินได้อย่างสะดวกที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็เป็นเพียงการป้องกันเท่านั้นด้วยการกินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอตั้งแต่วัยเด็กในอายุ 2 เดือน ซึ่งในปัจจุบันเราจะพบผู้ป่วยที่เป็นโรคโปลิโอน้อยลงกว่าในอดีตอย่างมากซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าในอดีตยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคดังกล่าว และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัคซีนขึ้นมาใหม่เป็นแบบฉีดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวัคซีนชนิดกิน

ขอบคุณรูปภาพจาก pixshark.com,radios.ebc.com.br

Comments

comments