โรคข้อเข่าเสื่อม หลีกเลี่ยงได้ไม่ยาก

“โรคข้อเข่าเสื่อม”คือการเสื่อมของผิวข้อบริเวณหัวเข่า ปกติผิวข้อจะเรียบลื่นและไม่มีรอยแผล เมื่อเราใช้งานนานขึ้นก็จะทำให้ผิวข้อไม่เรียบ เริ่มมีการแตก มีแผล หรือมีกระดูกงอกมากขึ้น อย่างเช่นเวลาที่งอเข่าจะได้ยินเสียงดังกร๊อบแกร๊บ ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 45 -60 ขึ้นไป และในปัจจุบันผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าในชีวิตประจำวันวัน และการประกอบอาชีพของผู้คนมีความจำเป็นต้องใช้เข่ามากกว่าปกติ รวมทั้งผู้ที่มีอายุน้อยแต่ก็มีอาการของข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นเช่นกัน แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาข้อเข่า เพราะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นเพราะความเสื่อมตามธรรมชาติ   อาการเริ่มต้นและการสังเกตุ  เริ่มมีอาการเจ็บ เสียว หรือปวดหัวเข่า ซึ่งถ้าเป็นน้อยๆถ้าเราเดินมากหรือวิ่งมากก็จะมีอาการเจ็บ แต่ถ้าในรายที่ผู้ป่วยเป็นมากแล้วนอนอยู่เฉยๆก็จะมีอาการปวด ««ปัจจัยเสี่ยง»» แบ่งออกเป็น 2 กรณี 1.กรณีไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อได้ คือเกิดขึ้นจากการที่อายุมากขึ้น น้ำหนักตัวมาก มีกิจการที่ต้องใช้เข่ามากเกินไปเช่นการนั่งยองๆ พับเพียบ หรือการคุกเข่ามากเกินไป หรือบางรายอาจมีประวัติของโรคที่มีการอักเสบ เช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอย 2.กรณีที่ทราบสาเหตุที่แน่นอน  คือกลุ่มผู้ป่วยที่เคยมีประวัติจากการมีภาวะติดเชื้อ หรือเคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงมาก่อน การรักษา แบ่งออกเป็น 3 หมวด 1.ไม่ต้องผ่าตัด  เริ่มต้นจากการปรับปรุงกิจกรรมการใช้ชีวิต ถ้าเราใส่ส้นสูงประจำก็ควรพยายามปรับเป็นส้นเตี้ย การใช้ส้วมแบบนั่งยองๆก็ควรเปลี่ยนเป็นคอห่าน หลีกเลี่ยงการยกของหนัก และการเดิน หรือวิ่งขึ้นลงบันไดเป็นประจำ เป็นต้น 2.การฉีดยาเข้าข้อ  คนที่มีอาการเป็นข้อเข่าเสื่อมระยะปานกลาง หรือระยะที่เป็นค่อนข้างมาก จะฉีดยาน้ำเลี้ยงข้อ […]