ความแตกต่างระหว่าง กาแฟพันธุ์อราบิก้า กับ โรบัสต้า

ความแตกต่างระหว่าง กาแฟพันธุ์อราบิก้า กับ โรบัสต้า กาแฟเป็นพืชไม้พุ่มถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบแอฟริกา สายพันธุ์ที่มีการปลูกและเป็นที่นิยม มีด้วยกัน 2 พันธุ์หลัก คือ อาราบิก้า และโรบัสต้า จากที่มีการสำรวจ กาแฟนั้นมีอยู่ประมาณ 500 สายพันธุ์  และแยกย่อยอีกกว่า 6000 ชนิดเลยทีเดียวครับ แต่ในที่นี้เราจะอธิบายคร่าวๆ เพียง 2 พันธุ์หลักๆ กาแฟพันธุ์ อาราบิก้า กาแฟ อาราบิก้าที่เป็นพันธุ์ดีควรมีลักษณะสำคัญคือต้องมีความต้านทานโรคสูง ผลผลิตคุณภาพดี ลักษณะต้นเตี้ย ข้อสั้น ผลผลิตสม่ำเสมอ ส่วนในประเทศไทยกรมวิชาการเกษตรได้ทดลองแล้วพบว่า สายพันธุ์คาติเมอร์ (CIFC 7963) มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะกับพื้นที่ปลูกในประเทศไทย การปลูก พันธุ์อาราบิก้า นั้น ดินต้องอุดมสมบูรณ์ มีความเป็นกรด-ด่าง 5.5-6.5 น้ำระบายได้ดี อุณหภูมิระหว่าง 15-25 องศา มีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 60%  (ในประเทศไทยส่วนใหญ่ปลูกที่ภาคเหนือ) กาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า หรือเรียกอีกอย่างว่า กาแฟใบใหญ่  โรบัสต้าจะเป็นไม้พุ่มทรงสูง 2-4 เมตร […]