ทองเค คืออะไร

  “ทองเค” ถ้าพูดถึง “ทองเค” บางคิดคิดว่า คือทองชุบ บางก็ว่าทองปลอม ที่วางขายเกลื่อนกันในตลาดเวลานี้ ส่วนใหญ่แล้วจะคุ้นเคยกับทองคำตามร้านทองทั่วไป บ่งบอกความแท้ เป็นเปอเซนต์  เช่น ทองรูปประพรรณ 96.5%  ทองคำบริสุทธิ์ 99.99%  คุณภาพของทองคำนั้น มีมาตรวัดตามระบบสากล ว่า กะรัต (K) คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่า กะรัต เป็นหน่วยของเพชร อย่างเดียว แต่จริงๆแล้วทองก็ใช้คำว่า “กะรัต”เช่นกัน หน่วยของเพชร คือ กะรัต (Carat) หรือ Ct ส่วนของทอง กะรัต (Karat) หรือ K หรือ K-Gold  แต่ส่วนคนไทยเรียกสั้นๆว่า ทองเค คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ คำว่าทองคำบริสุทธิ์ 95.6%  ทอง 99% ทอง 75% แต่เมื่อเทียบเป็น ทอง เค (กะรัต) เป็น เปอเซนต์แล้วจะได้ดังนี้ครับ […]