6 อาการของ โรคบาดทะยัก และวิธีป้องกัน

โรคบาดทะยัก “โรคบาดทะยัก”มักจะเกิดกับหล้ามเนื้อลายและเส้นประสาท ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เราสั่งได้ โรคบาดทะยักเป็นโรคของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ที่เป็นโรคที่มีอัตราการตายสูง สาเหตุของการเกิดโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย คลอสติเดียมเตตานิ (Clostridium tetani) ซึ่งจะพบได้ทั่วไปในดิน ฝุ่นละอองตามถนน และเชื้อโรคบาดทะยักยังสามารถพบได้ในลำไส้ของม้า แพะ วัว แกะ และสัตว์อื่นๆบางชนิด แม้กระทั่งคน การติดต่อ  เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายโดยทางผิวหนังที่ถลอก ทางบาดแผล โดยเฉพาะแผลที่ลึก หรือบาดแผลในปาก หรือเข้าทางหูในคนที่มีหูอักเสบ การติดต่อโดยทางเข้าสำคัญและเป็นปัญหาใหญ่ในทารกแรกเกิดก็คือ ทางสายสะดือของเด็กเกิดใหม่ อาการของโรคบาดทะยัก 1.จะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อรอบแผล หลังจากนั้น 1-7 วันจะเกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ 2.มีไข้ขึ้นสูง 3.ผู้ป่วยจะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อกราม ทำให้อ้าปากไม่ได้ 4.ผู้ป่วยจะมีอาการกลืนน้ำลายลำบาก 5.คอและหลังจะมีอาการเกร็ง ทำให้นอนแอ่นหลัง 6.มีอาการปวดกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อช่วยหายใจไม่ทำงาน ทำให้หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายได้ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น โรคบาดทะยักเป็นโรคที่มีความรุนแรง และต้องการการดูแลที่เฉพาะทาง ดังนั้นเมื่อสงสัยว่าเป็นบาดทะยักต้องนำส่งโรงพยาบาล  ก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลควรล้างแผลให้สะอาด โดยการฟอกสบู่และล้างด้วยน้ำสะอาด การป้องกัน 1.การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่อายุ 2 เดือน จะให้ภูมิคุ้มกันโรคบาดทะยักได้อย่างถาวรเป็นระยะยาว ควรฉีดได้ครบตามกำหนด โดยวัคซีนที่ใช้จะเป็นวัคซีนรวมกับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและไอกรน 2.ในกรณีเด็กทารก […]