มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง(Lymphoma) ต่อมน้ำเหลืองคืออะไร ??? ต่อมน้ำเหลืองนั้นจะกระจายอยู่ทั่วร่างกายเรา และจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆ โดยเฉพาะช่วงบริเวณคอ รักแร้ ช่องท้อง ช่องอก และขาหนีบ ซึ่งทุกส่วนจะเชื่อมต่อกันเหมือนร่างแหด้วยทางเดินน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลืองนี้ก็จะหน้าที่เหมือนป้อมปราการซึ่งเป็นที่อยู่ของภูมิคุ้มกันร่างกายนั่นเอง คือเมื่อมีเชื้อโรคชนิดใดเข้าสู่ร่างกายเรา  ร่างกายเราก็จะกระตุ้นให้ต่อมน้ำเหลืองสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคชนิดนั้นขึ้นมา แล้วอาศัยอยู่ในต่อมน้ำเหลือง แล้ววันใดที่มีเชื้อโรคตัวเดิมเข้ามาอีก ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคชนิดนั้นก็จะออกมาจากต่อมน้ำเหลืองและทำลายเชื้อโรคไปได้นั่นเองค่ะ   “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกที่ และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย และจะพบได้บ่อยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยแบ่งประเภทของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดคิน (Hodgkin lymphoma) ประกอบด้วยเซลล์ที่มีลักษณะจำเพาะชื่อเซลล์รีดสะเพินเบิรร์กและเซลล์ชนิดอื่นๆ 2. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ไม่ใช่ฮอดคิน (non-hogkin lymphoma) พบมากกว่ามะเร็งชนิดฮอดคินมากกว่า 8-9 เท่า และพบมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด   แยกประเภทของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1.มะเร็งจากอวัยวะอื่นๆแล้วกระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง เช่นมะเร็งจากเต้านมแล้วแพร่กระจายไปบริเวณรักแร้ เป็นต้น 2.มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เป็นในตัวต่อมน้ำเหลืองเอง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากสิ่งแวดล้อม เช่นการกระทบกับสารเคมีต่างๆ รังสีต่างๆ หรือการติดเชื้อเรื้อรัง เช่นตับอักเสบชนิด C ติดเชื้อ HIV เป็นต้น อาการ […]