มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยร้ายที่คุณกำลังเสี่ยงโดยที่ไม่รู้ตัว

มะเร็งลําไส้ใหญ่ (Colon Cancer) “มะเร็งลำไส้ใหญ่”เกิดขึ้นจากเซลล์เนื้อบุลำไส้เจริญเติบโตผิดปกติ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนในบริเวณของลำไส้ใหญ่ เป็นโรคที่พบได้ส่วนใหญ่ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถป้องกันได้ หากตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรก และสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยไม่ต้องฉายแสง หรือให้ยาเคมีบำบัด โดยอาการเริ่มแรกของมะเร็งลำไส้ใหญ่ ก็จะเหมือนกับอาการของมะเร็งในอวัยวะภายในทั่วไป คือมักจะไม่มีอาการในระยะเริ่มแรก โดยจะเริ่มต้นจากการเป็นติ่งเนื้อเล็กๆในผนังด้านในลำไส้ สามารถตรวจพบได้โดยการส่องกล้อง ซึ่งข้อดีของการตรวจพบคือเราสามารถตัดทิ้งได้โดยทันที ซึ่งถ้าพบว่าติ่งเนื้อนั้นเป็นเพียงติ่งเนื้อธรรมดาการตัดออกก็เพื่อป้องกันไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งในอนาคต แต่ถ้าติ่งเนื้อนั้นเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเป็นมะเร็ง ทั้งหมดในการผ่าตัดสามารถที่จะช่วยให้คนไข้หายขาดสูงได้โดยอาจจะไม่ต้องรับยาเคมีบำบัด ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ ⇒พบมากในกลุ่มคนผู้สูงอายุ โดยประมาณ 50% ของคนที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ⇒พันธุกรรม โดยถ้าใครมีพ่อแม่ พี่ น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้สูง เพราะเป็นเรื่องของยีนส์ทางพันธุกรรม ⇒ลักษณะการรับประทานอาหาร เนื่องจากอาหารบางชนิดมีส่วนของสาเหตุการก่อมะเร็ง เช่นอาหารประเภทปิ้ง-ย่าง อาหารประเภทเนื้อแดงต่างๆ หรืออาหารที่มีส่วนประกอบของดินประสิว ⇒ผู้ที่มีอาการท้องผูกเรื้อรัง เพราะท้องผูกทำให้อุจจาระตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ จึงทำให้เซลล์ในลำไส้ใหญ่ผิดปกติได้   อาการเริ่มต้นของมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีอาการปวดท้อง ไม่ว่าจะเป็นปวดท้องในด้านซ้าย หรือด้านขวา นอกจากนี้เป็นเรื่องของการขับถ่ายผิดปกติ ถ้ามีอาการท้องผูกจะมีการขับถ่ายลักษณะเหลว หรือถ่ายเป็นเลือด อ่อนเพลียในร่างกาย ไม่อยากรับประทานอาหาร การตรวจรักษา 1.การตรวจหาเลือดในอุจจาระ  เป็นการตรวจหาเลือดในอุจจาระที่ออกมาตามลำไส้ใหญ่ เป็นขั้นตอนการตรวจที่ง่าย แต่ข้อเสียคือเปอร์เซ็นในการเจอจะน้อยมาก ประมาณ […]