มะเร็งหลอดอาหาร โรคที่มากับการกินที่ไม่ดี

มะเร็งหลอดอาหาร หลอดอาหารเป็นอวัยวะที่นำอาหาร และน้ำ จากคอไปยังกระเพาะอาหาร มีความยาวประมาณ 10 นิ้ว  “โรคมะเร็งของหลอดอาหาร” เป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อยนัก จัดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันอับ 10 ในเพศชาย และส่วนใหญ่จะพบในผู้ที่มีอายุ 55-65 ปี ซึ่งถ้าหากเกิดโรคร้ายกับอวัยวะส่วนนี้แล้ว แน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่ออวัยวะของร่างกายโดยรวมแน่นอน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งหลอดอาหาร -ผู้ที่ดื่มสุรา และสูบบุหรี่ -ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีสาร ไนโตรซามีน ได้แก่อาหารหมักดอง แหนม ไส้กรอก เบคอน เนื้อเค็มตากแห้งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน -ผู้ที่มีการอักเสบ ระคายเคืองเรื้อรังของหลอดอาหาร จากการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มร้อนจัดเป็นประจำ หรือผู้ที่ภาวะกรดไหลย้อนเรื้อรัง แม้ว่ามะเร็งหลอดอาหารจะพบได้ไม่บ่อยนัก แต่ผู้ที่มีสุขลักษณะการกินดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน ดังนั้นควรหมั่นสังเกตุความผิดปกติของร่างกาย อาการของมะเร็งหลอดอาหาร -กลืนอาหารลำบาก -เจ็บขณะกลืนอาหาร หรือรู้สึกเหมือนมีอาหารติดคอ -น้ำหนักลด เนื่องจากรับประทานอาหารได้น้อย -ไอ สำลักขณะรับประทานอาหาร หรืออาจมีเสมหะปนเลือดออกมาด้วย -เสียงแหบ หายใจไม่สะดวก »»หากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่หมอจะได้ทำการวินิจฉัยโรคต่อไป  การตรวจวินิจฉัย  หมอจะทำการซักประวัติของคนไข้ว่ามีอาการ หรือมีโอกาสอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นหรือไม่ โดยการส่องกล้องเข้าไปดูในหลอดอาหารว่ามีแผล หรือมีลักษณะของการเป็นมะเร็งเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งข้อดีของการส่องกล้องก็คือ […]