มัลเบอร์รี่ สรรพคุณและประโยชน์ 26 ข้อ

มัลเบอร์รี่(Mulberry) หรือผลหม่อน  “ผลมัลเบอร์รี่” หรือ“ผลหม่อน มีสารแอนโทไซยานิน anthocyanin เป็นสารช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และโรคมะเร็ง สารประกอบฟีนอล Phenol มีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบ ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และไวรัส นอกจากนี้ยังพบว่าในผลหม่อน มีสารประกอบพวก Flavonoid / ฟลาโวนอยด์ มีคุณสมบัติในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด มีกรดโฟลิกสูง Folic acid  ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเจริญเต็มที่  >> ต้นหม่อนในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. ต้นหม่อนที่ใช้ปลูกเอาใบเพื่อเลี้ยงตัวไหม และ 2. ต้นหม่อนที่ปลูกเพื่อกินผล ที่เราเรียกว่ามัลเบอร์รี่ นั่นเอง เดิมทีหม่อนที่ปลูกกินผลจะมี 3 ชนิด ได้แก่ – หม่อนขาว – หม่อนแดง – หม่อนดำ แต่ในปัจจุบันมีการผสมพันธุ์ข้ามชนิด จึงทำให้ต้นหม่อนมีความหลากหลาย พบเจอได้มากกว่า 20 ชนิดและแต่ละชนิดก็จะมีหลายสายพันธุ์ ต้นที่ให้ผลส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมีย ระยะตั้งแต่มันเบอรี่ออกผล จะเริ่มต้นจากมีผลสีขาว ต่อมาจะเป็นสีชมพูเรื่อๆ และสีแดงตามลำดับ จนพัฒนาเป็นสีม่วงเข้ม และสีดำซึ่งเป็นช่วงที่สุกเต็มที่นั่นเอง ส่วนเส้นขนที่ขึ้นอยู่รอบๆมันเบอรี่นั้นเรียกว่าเกสร จะติดอยู่ตั้งแต่ตอนผลมีสีขาวจนกลายเป็นสีดำเลย […]