วัณโรค อยู่ไกล้ตัวกว่าที่คิด

วัณโรค (Tuberculosis) โรคที่ทำให้เกิดอาการไอนั้นมีอยู่หลายโรค ซึ่งหนึ่งในโรคที่เป็นอันตรายมากที่สุดคงหนีไม่พ้น “วัณโรค” มีสาเหตุมากจากเชื้อแบคทีเรียที่โตช้าชนิดหนึ่ง ซึ่งชอบอยู่ในที่ๆมีออกซิเจนมากๆ เช่น ที่ปอด เชื้อแบคทีเรียนี้มีชื่อว่า  Mycobacterium tuberculosis หรือที่เรียกกันย่อๆว่า TB ซึ่งก็คือเชื้อวัณโรคนั่นเอง (*** เชื้อวัณโรคถูกค้นพบในปีพุทธศักราช 2425 โดย Dr.Robert Koch) ซึ่งเชื้อนี้จะทำให้ผู้ป่วยไอติดต่อกันเป็นเวลานาน และเกิดแผลในปอดจนทำให้เสียชีวิตได้ และถึงแม้ว่าวัณโรคจะเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ แต่ก็ยังถือว่าเป็นโรคติดต่อที่มีความน่าเป็นห่วง จากข้อมูลรายงานขององค์การอนามัยโลก ในปีพุทธศักราช 2552 ประมาณการว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรครายใหม่สูงถึง 9.4 ล้านคนทั่วโลก ในจำนวนนี้พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตถึง 1.7 ล้านคน แม้แนวโน้มของวัณโรครายใหม่ทั่วโลกจะลดลง แต่ในประเทศไทยคาดว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เกือบเท่าเดิมในทุกๆปี คือประมาณ 94,000 รายต่อปี และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 12,000 รายต่อปี ซึ่งติดอันดับเป็นหนึ่งใน 22 ประเทศที่มีปัญหาเรื่องวัณโรคมากที่สุด วัณโรคกับคนไทยจึงไม่ใช่ปัญหาไกลตัวอย่างที่เราคิดกัน   รู้ได้อย่างไรว่าเป็นวัณโรค ??? เชื้อวัณโรคจะเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจ โดยมีเพียง 1 ใน 10 ของผู้รับเชื้อที่จะมีโอกาสติดเชื้อ และเชื้อวัณโรคมักจะไปฟักตัวอยู่ที่ปอดส่วนบนซึ่งเป็นส่วนที่มีออกซิเจนมากที่สุด โดยปกติแล้วเชื้อวัณโรคจะมีระยะฟักตัวอยู่ประมาณ 4-8 สัปดาห์ […]