การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ วัยทอง

♦วัยทอง หรือวัยหมดประจำเดือน♦  เมื่อก้าวเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ผู้หญิงก็จะมีความผิดปกติ มีความเปลี่ยนแปลง ในบางคนจะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในร่างกายและก็จิตใจ เนื่องจากรังไข่ในร่างกายของผู้หญิงจะมีอายุของการใช้งานของมัน เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่การทำงานลดน้อยลง ก็จะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการมีบุตรหายไป แล้วฮอร์โมนที่สามารถจะคงความเป็นผู้หญิงก็จะค่อยๆลดลงไปตามวัย   โดยทั่วไปเฉลี่ยในผู้หญิงไทยในช่วงอายุประมาณ 49 ปีขึ้นไปจะเริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ที่เรามักจะเรียกกันว่า”วัยทอง” แต่ทั้งนี้ก็จะมีในเรื่องของกรรมพันธุเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นในครอบครัวที่คุณแม่หมดประจำเดือนเร็ว อาจจะประมาณช่วงอายุ 30 กว่าปี กรณีนี้ลูกก็จะได้กรรมพันธุนี้มาด้วยได้เช่นกัน อาการของวัยหมดประจำเดือน ลักษณะอาการก็ตามชื่อของวัยหมดประจำเดือน ก็คือจะมีอาการประจำเดือนมาบ้าง ไม่มาบ้าง ร่วมกับมีอาการทางด้านจิตใจ เช่น หงุดหงิด ใจสั่น นอนไม่หลับ มีอาการเหม็นขี้หน้าคน ที่เขาเรียกว่าอาการอารมณ์แปรปรวน โดยอาการเหล่านี้จะสูงขึ้นในช่วงของวัยนี้ »»นอกจากนี้ยังมีอาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบประสาท ที่คนส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว คือมีอาการร้อนวูบวาบ คือวูบตรงนั้นแล้ววูบมาตรงนี้ตามร่างกาย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนร่างกายนั่นเอง การตรวจสุขภาพร่างกายในวัยหมดประจำเดือน  ถ้าพูดถึงเฉพาะในวัยหมดประจำเดือนควรได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเมื่อเริ่มมีอาการ โดยอาการที่คนไข้วัยทองควรจะไปพบแพทย์  เช่นหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้วประมาณ 6 เดือน แล้วเกิดมีประจำเดือนไหลออกมา เป็นอาการบ่งชี้ที่เราต้องไปตรวจกับแพทย์ เพราะว่าอาจจะมีอาการของเนื้องอกหรือมีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ และที่สำคัญคือผู้หญิงทุกคนต่อให้ไม่มีอาการอะไรเลย ก็ควรได้รับการตรวจร่างกายประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจหามะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม รวมถึงการตรวจมูลกระดูกด้วย  เพราะว่าในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน […]