เหงือกบวม เหงือกอักเสบ สาเหตุเกิดจากอะไร

เหงือกอักเสบ เกิดจากอะไรกันนะ ?  โรคเหงือกอักเสบ โรคเหงือกมีลักษณะบวมแดง เพียงเล็กน้อย อาจมีเลือดออกตามไรฟัน และมีเหงือกร่นร่วมด้วย ซึ่งอาการในลักษณะนี้เราเรียกว่า โรคปริทนต์ เราสามารถแบ่งตามระดับความรุนแรงของโรคได้ดังนี้ โรคเหงือกอักเสบ (Gingivitis) เป็นการอักเสบเฉพาะบริเวณเหงือก ลักษณะของเหงือกอักเสบ  »» จะมองเห็นเหงือกที่มีลักษณะบวมแดง หากถูกขนแปรงในขณะที่กำลังแปรงฟัน หรือใช้ไม้จิ้มฟันสอดเข้าไประหว่างเหงือก ก็จะทำให้เลือดไหลออกมาได้โดยง่าย บริเวณซอกฟัน จะเป็นบริเวณที่มักจะพบโรคก่อน และมักจะเป็นในส่วนที่ถูกละเลยในการทำความสะอาด นานวันเข้าจะเกิดหินปูนหรือหินน้ำลายร่วมด้วย จะมองเห็นเป็นแถบสีขาวออกเหลือง แข็ง แถมยังเป็นที่สะสมของเชื้อโรคอีกด้วย โรคปริทันต์อักเสบ (Periodontitis) หรือที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อ โรครำมะนาด เป็นโรคที่มีการอักเสบของเหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟัน และกระดูกเบ้าฟันร่วมกัน โรคนี้จะทำให้เหงือกมีลักษณะบวมและมีสีคล้ำขึ้น มีเหงือกร่นและมีการละลายของกระดูกที่รองรับฟัน หากมีกระดูกที่ละลายมากเกินไป จะทำให้ฟันโยกและมีอาการปวดขึ้นมาได้ ซึ่งการรักษาในระยะแรกยังจะสามารถเก็บฟันไว้ได้ แต่ถ้าหากว่าฟันโยกมากกว่าเดิมก็ต้องถอนฟันทิ้ง ลักษณะของปริทันต์อักเสบ  »» เหงือกจะอักเสบและลุกลามต่อไป เชื้อโรคจะเริ่มแทรกลงสู่บริเวณรากฟันจนทำให้เกิดการอักเสบ มีฝี มีหนอง เป็นระยะๆ สลับกับระยะฟักตัว และจะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หากไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะนำไปสู่การถอนฟันในที่สุด คนที่เป็นโรคนี้จะสังเกตุได้ว่ามีกลิ่นปาก หรือมีเลือดออกมาจากร่องเหงือก มีตุ่มหนอง ฝี มีการยื่นยาวของฟันที่มากขึ้น รวมทั้งการกระแทก เคี้ยวแล้วเจ็บ […]