โรคดักแด้ ป้องกันไม่ได้แต่รักษาให้หายได้

“โรคดักแด้ ป้องกันไม่ได้แต่รักษาให้หายได้” “โรคดักแด้”หรือEpidermolysis Bullosa (EB) เป็นโรคที่เกิดกับเด็กทารก หากพ่อแม่หรือญาติพี่น้องคนใดเคยเป็นโรคนี้มาก่อนจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กทารกที่จะเกิดมาได้ เพราะโรคดักแด้สามารถถ่ายทอดผ่านพันธุกรรมได้ โรคนี้ไม่มีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดแต่มีวิธีรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ ซึ่งโรคดักแด้นี้มีความรุนแรงที่แตกต่างกันอาการก็แตกต่างเช่นกัน ความรุนแรงของโรคดักแด้มีอยู่ 3 ประเภทซึ่งแต่ละชนิดจะมีอาการที่แตกต่างกัน แต่ถึงจะมีอาการที่ต่างกันก็สามารถดูแลรักษาให้กลับมาปกติได้ ความรุนแรงของโรคแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ Simplex EB เป็นความผิดปกติของชั้นหนังกำพร้า ไม่ค่อยรุนแรงในประเภทนี้ มีอาการเป็นตุ่มน้ำ เมื่อตุ่มแตกจะทำให้เป็นแผลในบริเวณนั้นๆ แต่ถ้าแผลหายแล้วจะไม่ทำให้เป็นแผลเป็น Junctional EB เป็นตุ่มน้ำเกิดขึ้นระหว่างชั้นหนังกำพร้ากับชั้นหนังแท้ ถ้าแผลหายแล้วจะไม่เป็นแผลเป็น แต่จะเกิดความผิดปกติที่เล็บ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถ่ายร่วมด้วย Eystrophic EB เป็นแผลบริเวณผิวชั้นหนังแท้ มีความรุนแรงในประเภทนี้มากที่สุด หากดูแลรักษาไม่ดี จะทำให้เป็นแผลรอบปากหรือในปากได้ ซึ่งจะทำให้ทานอาหารไม่สะดวก การดูแลรักษา  โรคนี้สามารถดูแลรักษาให้ผิวกลับมาปกติได้ หากดูแลตามขั้นตอนต่อไปนี้ ทำความสะอาดแผลสม่ำเสม อ หากเด็กทารกเป็นโรคดักแด้ขั้นเบา คุณแม่สามารถดูแลรักษาให้หมั่นทำความสะอาดแผลโดยใช้น้ำเกลือเช็ดแผล และไม่ควรเปิดแผลบ่อย เพราะผิวเด็กยังไม่แข็งแรงสามารถหลุดลอกได้ง่าย ใช้ยาปฏิชีวนะ เด็กมีภูมิต้านทานด้วย คุณหมอจึงให้ยาเหล่านี้มาช่วยรักษาอาการ ไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน เสริมอาหารที่เป็นวิตามิน ผิวเด็กต้องการการดูแลที่ดี […]