โรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) ในชีวิตประจำวันใครเป็นแบบนี้บ้าง ลืมปิดก๊อกน้ำ ลืมปิดเตารีด ลืมปิดตู้เย็น ลืมกินยา ลืมชื่อคน ชอบลืมของ หาของใช้ส่วนตัวไม่พบ ชอบพูดซ้ำ ถามซ้ำ เพราะว่าจำคำตอบไม่ได้ มีการการหงุดหงิด อารมณ์เสียอยู่บ่อยๆ  อย่าได้ชะล่าใจคิดว่าเป็นอาการขี้ลืมทั่วๆไปนะคะ บางครั้งนี่อาจจะเป็นอาการเริ่มแรกของอาการความจำเสื่อมของสมอง ที่เรีย  กกันว่า โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่พบได้บ่อยซึ่งเกิดจากภาวะสมองเสื่อม  (DEMENTIA ) สาเหตุมาจากการตายของเซลล์สมอง ทำให้สมองทำงานได้เสื่อมลง  ผู้ป่วยจะมีอาการหลงลืม และจะมีพฤติกรรมและนิสัยเปลี่ยนไป อาการจะค่อยๆดำเนินการไปเรื่อยๆ จนถึงขึ้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาการที่เกิดขึ้นนั้นจะไปกระทบกระบวนการความจำปัจจุบันหรือที่เพิ่งได้รับทราบมาเมื่อไม่นาน กระทบกระเทือนต่อความคิด การใช้เหตุผล และเมื่อโรคดำเนินต่อไปก็จะกระทบกับการใช้ภาษา การหาคำเวลาพูด ความเข้าใจ การฟัง การอ่าน การใช้เหตุผล จนในที่สุดจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และเสีย ชีวิตในที่สุด ซึ่งโรคนี้ยังไม่พบวิธีการป้องกันหรือรักษาให้ขาดหายได้ โรคอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มของผู้สูงอายุ โดยในช่วงอายุ 65-69 ปี จะพบว่าเกิดผู้ป่วยรายใหม่ ประมาณ 3 คนต่อพันคนต่อปี  หากเป็นช่วงอายุ อายุ 85-89 ปี จะพบสูงถึง 40 […]