6วิธี หลีกเลี่ยง โรคเริม

โรคเริม เริมเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีอยู่ 2 ชนิดคือ 1.เฮอร์ปีซิมเพลกซ์ Herpes simples virus (SHV-1) มักเกิดบริเวณปากและผิวหนังเนือสะดือขึ้นไป จะพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ 2.เฮอร์ปิซิมเพลกซ์ Herpes simples virus (SHV-2) มักเกิดอาการในบริเวณอวัยวะเพศ และติดต่อโดยเพศสัมพันธ์   คนส่วนใหญ่มักติดโรคเริมทั้งสองชนิดจากการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการจูบ การมีเพศสัมพันธ์ หรือว่าการใช้สิ่งของร่วมกัน โดยเชื้อไวรัสดังกล่าวมีอายุฟักตัว 2-20 วัน โดยที่คนส่วนใหญ่ประมาณ 80-90% เคยได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้มาแล้วเพียงแต่มันจะไม่แสดงตัวออกมา แต่เมื่อใดที่ร่างกายตกอยู่ในสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการแสดงตัวออกมาเราจึงจะพบเจ้าไวรัสชนิดนี้ เช่นภาวะที่ร่างกายอ่อนแอ เป็นต้น อาการ ลักษณะอาการแบ่งได้หลายระยะ เริ่มจากรู้สึกคันบริเวณแผล จากนั้นจะมีผื่นแล้วกลายเป็นตุ่มน้ำใส ซึ่งภายหลังรวมตัวกันบริเวณผิวหนังภายใน 1-2 วัน จากนั้นตุ่มน้ำใสจะแตกออกแล้วตกสะเก็ด ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนรักษาโรคนี้ได้เด็ดขาด โดยแพทย์จะรักษาตามอาการ โดยเมื่อหายดีแล้วเชื้อไวรัสอาจจะยังหลบซ่อนอยู่ภายในปมประสาท ซึ่งยาไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปทำร้ายได้ เรียกว่าระยะพักหรือหลบซ่อนตัว เมื่อผู้ป่วยมีภาวะร่างกายลดต่ำลง เชื้อจะย้อนแนวประสาทกลับมาแสดงอาการได้อีก สาเหตุ  ⇒พักผ่อนไม่เพียงพอ ⇒ความเครียด ⇒ภาวะช่วงมีประจำเดือน ⇒ภูมิคุ้มกันต่ำจากการเจ็บป่วยต่างๆ ⇒ขาดสารอาหาร การรักษา โดยทั่วไปโรคเริมสามารถหายเองได้โดยไม่ต้องรักษา โดยทั่วไปจะใช้ยาทาเพื่อบรรเทาอาการภายนอก […]