ไตวายเรื้อรัง

โรคไตวายเรื้อรัง Chronic renal failure (CRF) ร่างกายของเรานั้นมีกลไกในการขับของเสียออกมาได้หลายทางนะคะ หนึ่งในนั้นก็คือทางปัสสาวะ โดยการทำหน้าที่ของไตในการกรองของเสียออกมา แต่เมื่อใดที่ไตไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ ก็จะทำให้เกิดภาวะเสียสมดุลในร่างกาย เกิดจากอาการที่เรียกว่า “ไตวาย”ซึ่งเกิดขึ้นได้อย่าง“เฉียบพลัน”และ“เรื้อรัง”ด้วยนะคะ   อวัยวะที่เรียกว่า“ไต”นั้นจะอยู่เป็นคู่บริเวณด้านหลังข้างกระดูกไขสันหลังทั้งสองข้าง ซึ่งหน้าที่ของมันคือกรองเลือด นั่นคือเมื่อร่างกายเราได้รับสารอาหารก็จะปล่อยของเสียออกมาทางเลือด แล้วเลือดเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปกรองที่ไตเพื่อเอาเลือดที่ดีเข้าไปในร่างกายแล้วขับเอาของเสียออกไปทางปัสวะ “โรคไตวาย” เกิดจาการที่ไตไม่สามารถขับน้ำหรือของเสียออกจากร่างกายได้ ทำให้ร่างกายขาดการสมดุล การก่อตัวของโรคไตวายนี้มักก่อนตัวไปอย่างช้าๆ โดยมีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตวายเป็นส่วนใหญ่ สาเหตุของไตวายเรื้อรัง ⇒สาเหตุจากโรคเบาหวานและความดันโลหิต ส่วนใหญ่เกิดจากคนไข้มีโรคประจำตัวอยู่แล้วที่กระทบไต พบบ่อยที่สุดจากการเป็นเบาหวานประมาณ 40-60%   อีกประมาณ 15-20% เกิดจากความดันโลหิตสูง ถ้าการรักษาเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงไม่ต่อเนื่องหรือรักษาไม่ดีก็จะมากระทบต่อไต ทำให้เกิดไตเสื่อม ไตวายได้ ⇒สาเหตุจากพฤติกรรมการกินยาติดต่อกันเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะยาที่มีพิษต่อไต ยาที่ซื้อกันเอง ยาสมุนไพรต่างๆทุกชนิด ซึ่งยาเหล่านี้ถ้ากินเป็นชั่วครั้งชั่วคราวไม่เป็นไร แต่ถ้าต้องกินเป็นเวลานานๆก็ควรปรึกษาหมอก่อน ⇒สาเหตุจากโรคเก๊าซ์ คือโรคที่ปวดข้อ เกิดจากข้ออักเสบบริเวณเท้า ถ้ารักษาต่อเนื่องก็จะไม่เกิดโรคไต แต่ถ้าไม่รักษา หรือกินยาไม่ถูกต้อง กินยาไม่ต่อเนื่องก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคไตได้ ⇒สาเหตุจากโรคทางกรรมพันธุ์ เช่นโรคถุงน้ำในไต ถ้าหากว่าพ่อแม่เป็นโรคถุงน้ำในไต ลูกก็อาจจะเป็นถุงน้ำในไตได้แล้วเป็นสาเหตุนำไปสู่การเป็นไตวายได้ ⇒สาเหตุจากภูมิต้านทานร่างกาย โรคที่เกิดจากคนอายุน้อยๆ ส่วนใหญ่จะเป็นโรคไตอักเสบ เช่นภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตัวเอง […]